Over mij

Ik ben doctorandus Russische taal- en letterkunde (Universiteit van Amsterdam, 1989). Sinds 1990 ben ik werkzaam geweest als freelance tolk en vertaler voor het bedrijfsleven en publieke organisaties. Mijn vertalingen zijn gepubliceerd in onder andere de “Internationale Spectator” en “De Telegraaf”. In de jaren 2000 heb ik veel films vertaald, onder meer van de bekende regisseur Andrej Tarkovski.

In september 1994 heb ik de overstap naar Rusland gewaagd en ben ik Nederlands gaan doceren aan de Herzen Pedagogische Universiteit in Sint Petersburg met steun van de Nederlandse Taalunie. In 1997 ben ik naar Moskou verhuisd waar ik ging werken als hoofddocent Nederlands aan de Russische Staatuniversiteit voor Humaniora (Russian State University for Humanities); deze functie vervul ik tot op heden. Al jarenlang beweeg ik me zo in twee talen — het Nederlands en het Russisch — en in twee culturen: de Nederlandse en de Russische.

Sinds 1994 verzorg ik naast mijn universitaire activiteiten privélessen Russisch, met name voor Nederlandse en Vlaamse expats. Hierbij maak ik uitsluitend gebruik van Nederlandse leermethoden, aangevuld met eigen materiaal. Mijn stijl van lesgeven is informeel en ontspannen; ik stel me flexibel op, omdat ik weet hoe druk het bestaan van expats in Moskou is. Aandacht besteden aan de grammatica van het Russisch in onvermijdelijk, maar het is natuurlijk geen doel op zich. Veel aandacht besteed ik aan spreekvaardigheid, want daar is het de meesten uiteindelijk om te doen: zich in het Russisch verstaanbaar kunnen maken. Al naar gelang de individuele wensen of behoeften van de leerling pas ik het lesprogramma aan.

Op de lessen komen ook vaak taal- en cultuurrelateerde onderwerpen aan bod: als Nederlander die goed is ingevoerd in de Russische maatschappij en cultuur heb ik kennis en inzichten die ik kan delen met Nederlanders en Vlamingen voor wie veel nog vreemd is en exotisch aandoet.

Expats van de volgende bedrijven hebben gebruik gemaakt van mijn diensten:

VISA

Ernst&Young

Unilver CIS

ING Bank Eurasia

General Electrics

Renaissance Capital

DSM

Rabo bank

Dow Europe

ING Life