Nederlands leren

INBURGERINGSEXAMEN DOEN IN RUSLAND… HOE ZIT HET MET NEDERLANDS LEREN?

 

—  Basisexamen inburgering in het buitenland

—  DUO inburgeringsexamen Nederlands

—  Staatsexamen Nederlands havo of VWO

 

Het inburgeringsexamen afleggen en dan naar Nederland?

Als je als Nederlander met een Russin verloofd of getrouwd bent en haar naar Nederland wilt laten overkomen, weet je dat je geliefde een heel traject door moet om haar permanent in Nederland te kunnen laten wonen. Je moet een MVV (Machtiging voorlopig verblijf) aanvragen en je beminnelijke wederhelft zal in Rusland het zg. basisexamen inburgering in het buitenland moeten afleggen op het Nederlandse consulaat in Moskou. Op dit examen worden kennis van de Nederlandse maatschappij en taal getoetst. Kortom, je verloofde of echtgenote zal Nederlands moeten leren. Hoe pak je dat aan?

In Moskou worden cursussen Nederlands aangeboden die speciaal zijn toegesneden op dit basisexamen inburgering in het buitenland. Groepjes lotgenoten krijgen dan Nederlands van een Russische lerares. Dat lijkt een goede oplossing, maar zulke cursussen zijn uitsluitend gefixeerd op het halen van het basisexamen. Gezien de oppervlakkigheid van die cursussen is het maar de vraag hoe goed je verloofde of vrouw wordt voorbereid, met name qua uitspraak. En het basisexamen is overigens voor het grootste deel een mondeling examen. Ja, goedkoop is het wel, zo’n cursus, en als hiermee de kous af zou zijn…

…Maar de kous is hiermee niet af.

Als ze geslaagd is voor het basisexamen inburgering in het buitenland en ze naar Nederland komt, moet ze in het kader van de Wet Inburgering binnen een termijn van maximaal vijf jaar bij de gemeente waar ze is ingeschreven een vervolgexamen doen (er zijn plannen om die termijn terug te brengen tot drie jaar). Ze moet zich zelfstandig voorbereiden op dit exmamen en voor het examen worden kosten in rekening gebracht. Het examen zelf wordt verzorgd door de DUO (Dienst uitvoering onderwijs) en is op niveau A2 van het Europese referentiekader.  

Niveau A2, wat is dat?

Dat is het op een na laagste niveau van taalbeheersing van de EU – maar nog altijd een niveau hoger dan het basisexamen en Russinnen moeten daarom in Nederland opnieuw aan de slag met Nederlands. En dan nog – met niveau A2 kan je vrouw misschien koffie drinken met je moeder of de buurvrouw, maar ze kan haar gevoelens en gedachten onvoldoende uitdrukken, laat staan dat er sprake kan zijn van serieuze arbeidsparticipatie.

Investeer in het Nederlands van je partner!

Het heeft dus geen zin dat jullie je alleen fixeren op het halen van het basisexamen in Rusland, want er zal hoe dan ook opnieuw moeten worden geïnvesteerd in het Nederlands. Daarom is het zinvol om al in Rusland een grondige basis te leggen voor het Nederlands en, eenmaal in Nederland, goed beslagen ten ijs te komen.

Bij menige Russin heb ik een solide basis voor het Nederlands gelegd. Naar bleek zó solide, dat ze genoeg kennis had om niet alleen in één keer met gemak te slagen voor het basisexamen inburgering in Moskou, maar ook voor het examen bij de gemeente in Nederland. Hoe beter haar Nederlands is, hoe makkelijker haar leven in Nederland.

Een andere optie: staatsexamen havo-VWO

Met het gemeentelijke DUO-examen is voor de autoriteiten aan de eisen voldaan, maar jullie komen er zoals gezegd niet ver mee. Je partner kan ook in Nederland het staatsexamen Nederlands op havo- of VWO-niveau afleggen, dan hoeft ze geen examen meer te doen bij de gemeente en heeft ze meteen een veel betere startpositie in zowel de Nederlandse samenleving als op de arbeidsmarkt; daarnaast is het goed voor haar gevoel van eigenwaarde. Kortom, het staatsexamen is een optie om serieus te overwegen. Met een staatsexamen havo of VWO kan ze bovendien een studie gaan volgen aan een hogeschool of universiteit.

Er bestaan voorbereidende opleidingen voor het staatsexamen in Nederland, maar naar verluidt ligt het tempo van deze cursussen heel hoog, krijgt men veel nieuw en moeilijk materiaal, weinig uitleg en gaat alles in het Nederlands. Waarom zou je partner niet in Rusland al  beginnen met een serieuze studie Nederlands voor het staatsexamen? Met behulp van speciaal hiervoor gemaakte Nederlandse lesmethoden en onder begeleiding van een Russisch sprekende docent-moedertaalspreker kan ze zich in alle rust goed voorbereiden op het staatsexamen.

Vraag vrijblijvend naar meer informatie